Instrumentdesign av dynamisk veiesystem for bøyeplate

Med den raske utviklingen av motorveitransport, har den tradisjonelle dynamiske lastebilvekten ikke vært i stand til å møte dagens markedsetterspørsel. Tradisjonell dynamisk lastebilvekt har hovedsakelig følgende problemer: på grunn av den komplekse mekaniske strukturen til skalaen, tåler den ikke kjøretøyets høyhastighetspåvirkning, så den er ikke egnet for høyhastighets dynamisk veiing; Den komplekse mekaniske strukturen til veieplattformen forårsaker lett skade på sensoren og deformasjon og setting av veieplattformen. Veiebordets forsegling er ikke bra, noe som resulterer i vann, slam vil påvirke veiingsnøyaktigheten. Med den kontinuerlige forbedringen av dynamisk veieteknologi i inn- og utland, for å løse disse problemene, ble den dynamiske lastebilvekten med bøyeplater til. Med fordelene med integrert veieplattform, god forsegling, enkel konstruksjon og gratis vedlikehold, kan det dynamiske veiesystemet med bøyningsplater brukes til dynamisk veiing av kjøretøyets brede hastighetsområde (0~200 km/t). For øyeblikket utvikler teknologien til dette systemet seg raskt og blir mer og mer modent, og har gradvis blitt en ny løsning av motorveivekts bompengesystem og motorveiovergrensedeteksjonssystem. Elektronisk veieinstrument (ECM) er kjerneenheten i dynamisk truckvektberegning og kontroll. Dens funksjon og ytelse bestemmer direkte det tekniske nivået til dynamisk veiesystem. Instrumentdesignskjemaet inkluderer maskinvaredesign, programvaredesign og veiealgoritmedesign. Designideene og hovedinnholdet er som følger: 1) Denne artikkelen diskuterer bakgrunnen og betydningen av forskningen på dynamisk lastebilvekt og dynamisk veieinstrument for bøyeplate, introduserer forskningsstatus, utviklingsstatus og fremtidig utviklingstrend for relevante felt hjemme. og i utlandet, og også detaljer om bruken anledninger og omfanget av dynamisk lastebil skala av bøye plate i inn-og utland. 2) Strukturen til det dynamiske veiesystemet for bøyningsplater diskuteres, inkludert veiesensoren for bøyningsplate, kjøretøyseparasjonsanordning og instrument. Blant dem er arbeidsprinsippet til veiesensoren for fleksjonsplate hovedsakelig introdusert. Arbeidsprinsippet og flytskjemaet til bøyeplateveiesystemet analyseres. 3) Basert på analysen av designkravene til det dynamiske veieinstrumentet med bøyeplater, utføres den integrerte utformingen av instrumentets maskinvare og den modulære elektriske designen. Designkravene, designprosessen og designresultatene for hver maskinvaremodul er beskrevet i detalj. 4) basert på WIN32API ved bruk av flertråds programmeringsteknologi for å utvikle det dynamiske veieinstrumentprogrammet for bøyeplater. Hver trådmodul og dens hovedkode for hovedprogrammet diskuteres i detalj. 5) Analyser høyhastighetsveiesignalet til kjøretøyet, og bruk wavelet-transformasjonsalgoritmen for digital signalbehandling av veiedataene i henhold til smådatasignalet. I MATLAB-miljø brukes wavelet transform toolbox for å redusere støyen til det originale veiesignalet, og gode resultater har blitt oppnådd. Til slutt brukes felteksperimentdataene for å verifisere at denne metoden har en viss effekt på å forbedre veiingsnøyaktigheten og har praktisk anvendelsesbetydning. 6) Oppsummer designprosessen til dynamisk veiesysteminstrument for bøyeplate, analyser mangelen og se frem til fremtiden. De viktigste innovasjonspunktene er som følger: 1) Siden systemet er egnet for høyhastighets dynamisk veiing av kjøretøy, er veiesignalet som samles inn av instrumentet når kjøretøyet passerer i høy hastighet, et lite datasignal. Når det gjelder digital signalbehandling, oppnådde smådatasignalanalysen og -behandlingen, kombinert med felteksperimentdataene, en god effekt av støyreduksjon og filtrering. 2) Maskinvaredesignet til instrumentet bruker industridatamaskinen som kjernekontrollenhet. I programvaredesignprosessen brukes flertrådsteknologien til programmering, noe som forbedrer driftseffektiviteten og ytelsen til instrumentet. Maskinvare- og programvarestrukturen til instrumentet designet i denne artikkelen har blitt brukt i praktiske prosjekter, og driften er normal og stabil på en rekke fylkesveier før inspeksjonsstasjoner. Veiealgoritmen basert på wavelet-transformasjon kan effektivt filtrere ut støysignalet for de små dataene til veiesignalet, og feilen til de eksperimentelle resultatene i området 0-50 km/t kan kontrolleres innen 4 %.


Innleggstid: 13. august 2021